Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp người sử dụng đất yêu cầu cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đã bị mất (Điểm k khoản 1 điều 99)

Nghị định 43 quy định chi tiết việc cập lại GCN, cụ thể

Theo điều 77 NĐ 43/2014:

Quy định về việc trình báo việc bị mất với UBND xã (Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư). Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết hoặc đăng tin báo trên phương tiện truyền thông, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

Hồ sơ phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư 24/2014/BTNMT gồm có:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

(2) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Xem thêm : Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Hồ sơ sẽ được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tỉnh tùy theo thẩm quyền cấp quy định tại điều 37 NĐ 43/2014

Sau đó, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Share.

About Author

Leave A Reply

Keowin.com . Highlight Bóng Đá . https://worldcup888.com/bong-da . http://soikeo.info